• Opis
  • 106.
Dwa paszporty Wolnego Miasta Gdańska

1934 i 1935 r.

Cena wywoławcza: 250 zł