• Opis
  • 29.
Dzieci w lesie

olej, płótno, 50,5 × 50 cm
sygn. p. d.: nieczytelnie

Cena wywoławcza: 400 zł