• Opis
  • 49.
Edward Matuszczak
1906 Tymbark ? 1965 Paryż
Procesja w Żywcu

olej, płótno , 80 × 80 cm, sygn. p. d.: Matuszczak
na odwrocie szkic malarski oraz nalepka z Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” w Krakowie

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 38 000 - 45 000 zł
Cena wywoławcza: 30 000 zł
Edward Matuszczak
1906 Tymbark ? 1965 Paryż