• Opis
  • 88.
Elżbieta Szczodrowska-Peplińska
1921-2009
Autoportret

ołówek, kredka, gwasz, papier, 33 x 21,5 cm
sygn. wzdłuż lewej krawędzi: E. Szczodrowska

Cena wywoławcza: 1 400 zł
Elżbieta Szczodrowska-Peplińska
1921-2009