• Opis
  • 86.
Elżbieta Szczodrowska-Peplińska
1921-2009
Chłopcy

ołówek, papier, 16 x 11,5 cm
sygn. p. d.: E. S.

Cena wywoławcza: 600 zł
Elżbieta Szczodrowska-Peplińska
1921-2009