• Opis
  • 124.
Eric J. Dahlbergh (1625-1703) Delineatio Obsidionis Urbis Stetini in Pomerania a Cesareanis et Confoederatis?
Twierdza Szczecin; rycina ukazująca oblężenie Szczecina przez wojska cesarsko - brandenburskie w okresie wojny szwedzko-polskiej w 1659 roku., pochodząca z dzieła S. von Pufendorfa ?De Rebus a Carolo Gustavo...?, Norymberga, 1696 r.
miedzioryt, wym. płyty 30 x 39 cm; w oprawie
Cena wywoławcza: 1 200 zł