• Opis
  • 23.
Eugeniusz Eibisch
1896 Lublin - 1987 Warszawa
Kaczeńce, lata 1940–1945

olej, sklejka, 47 × 37 cm
niesygnowany

Wystawiany i reprodukowany: Mnie interesuje tylko malarstwo.
Eugeniusz Eibisch, wystawa w 20. rocznicę śmierci artysty,
12.10.2007 – 15.12.2007, [red.:] D. Kubacka,
Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s.106

Pochodzenie:
Kolekcja Karola Zolicha – znanego krakowskiego kolekcjonera. Podczas pobytu Eibischa w Krakowie Zolich kupował od niego obrazy, a także zaopatrywał artystę w materiały malarskie, których pozyskanie podczas okupacji było niezmiernie trudne


* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 28 000 - 35 000 zł
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Eugeniusz Eibisch
1896 Lublin - 1987 Warszawa
Studia artystyczne odbył w latach 1912-20 w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950-1969 w warszawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).