• Opis
  • 91.
Eugeniusz Eibisch
1896 Lublin - 1987 Warszawa
Portret Krystyny Kubaszewskiej, 1944 r.

olej, płótno, 82 × 65 cm
sygn. l. d.: Ebiche
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Kubaszewskich.
Kolekcja prywatna, Polska

Portret młodej damy powstał w Krakowie w 1944 roku i przedstawia Krystynę Kubaszewską, wówczas osiemnastoletnią. Ukrywając się podczas okupacji hitlerowskiej w Krakowie, Eibisch uzyskiwał pomoc materialną od jednego z wielbicieli swego malarstwa, kolekcjonera Karola Zolicha, która umożliwiała mu kontynuację pracy twórczej. Rodzina Kubaszewskich przyjaźniła się ze sławnym kolekcjonerem i stąd też Eibisch znał młodą Krystynę, która po długich namowach i wobec sprzeciwu rodziny, zgodziła się pozować do obrazu. Praca nad portretem odbywała się w domu Zolichów, a kostiumu portretowanej użyczyła gospodyni domu. Powstał wówczas żywy w wyrazie portret, odznaczający się szlachetnym kunsztem malarskim.

Estymacja: 60 000 - 70 000 zł
Cena wywoławcza: 44 000 zł
Eugeniusz Eibisch
1896 Lublin - 1987 Warszawa
Studia artystyczne odbył w latach 1912-20 w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950-1969 w warszawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).