• Opis
  • 45.
Ewa Skaper
ur. 1954 Olsztyn
Ogrodniczka, 2000

olej, płótno, 97 x 50 cm
sygn. i opisany na odwrocie: ’EWA SKAPER |KOWALSKA |„OGRODNICZKA” |GDAŃSK 2000

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Ewa Skaper
ur. 1954 Olsztyn
Studiowała w latach 1975-1980 w PWSSP w Gdańsku uzyskując dyplom w pracowni prof.J.Zabłockiego. Zafascynowana malarstwem późnego średniowiecza i wczesnego renesansu włoskiego, zwłaszcza twórczością Piero Della Francesca tworzy obrazy, których temat pozostaje sprawą drugorzędną. Jest pretekstem do pracy nad zadaniem czysto malarskim ? do budowania koloru, kontrastów form i struktur, poszukiwania napięć. Artystka w oparciu o gruntowną znajomość technik dawnych mistrzów osiąga w swoich obrazach niezwykłą głębię i świetlistość.