• Opis
  • 5.
Ferdinand Schmutzer
1870-1928
Długie Pobrzeże w Gdańsku
olej, sklejka, 37,5 × 45,5 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: F. Schmutzer
Wiedeński malarz i grafik, od 1901 r. członek Wiener Secession, profesor i rektor tamtejszej akademii.
Cena wywoławcza: 7 000 zł
Ferdinand Schmutzer
1870-1928