• Opis
  • 60.
Stanisław Czajkowski
1878 Warszawa - 1954 Sandomierz
Fragment Kazimierza z widokiem na Farę, ok. 1929 r.

olej, tektura; 25 x 33 cm
sygn. p. d.: STANISŁAW CZAJKOWSKI

na odwrocie: p. g.: St. Cz./inw. 178, śr. g.: „Fragment
Kazimierza z widokiem na Farę”/ok. 1929; oraz naklejka: Obraz Stanisława Czajkowskiego p. t. Fragment Kazimierza z widokiem na Farę/technika olej nr katalogu 316 brał udział w Wystawie Pośmiertnej Artysty w gmachu Zachęty, grudzień 1980 – styczeń 1981 oraz pieczątka: CENTRALNE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Wystawiany:
Stanisław Czajkowski, [Wystawa pośmiertna], grudzień 1980 – styczeń 1981 r., Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 3 000 zł
Stanisław Czajkowski
1878 Warszawa - 1954 Sandomierz
W latach 1896-1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907-1914 przebywał w Polsce, zaś w latach 1914-1918 w Holandii. Od 1908 był członkiem Towarzystwa "SZTUKA". Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP. Malował pejzaże oraz sceny z życia małych miasteczek. Umiejętnie operował plamą barwną, uzyskując harmonijne zestawienia kolorystyczne. Tworzył niezwykle syntetyczne, a jednocześnie realistyczne studia natury i pejzażowe.