• Opis
  • 129.
Gabriel Bodenehr (1664-1758) Grodno. Eine der Fürnehmbsten Staedte in Lithauen
Fantazyjna panorama Grodna pochodząca z dzieła ?Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen?, Augsburg, 1720 r.
miedzioryt, wym. płyty 16,2 x 27 cm; w oprawie
Cena wywoławcza: 1 100 zł