• Opis
  • 8.
Grupa figuralna

Royal Dux, Czechy, 1 poł. XX w.

Fajans, malatury podszkliwne; niesygnowany; wym. 46 × 48 × 26 cm

Cena wywoławcza: 6 000 zł