• Opis
  • 43.
Henry de Montaut
ok. 1830–1900
L’armee polonaise

według rysunku Henry’ego de Montaut z 1863 r.
drzeworyt, 37,5 × 27,5 cm; sygn. na klocku l. d.: H. de MONTAUT, p. d.: C. MAURAND
Symboliczne przedstawienie powstania styczniowego. Głównym elementem kompozycji jest orzeł zrywający kajdany, koronowany przez Pogoń. Poza tym sceny bitewne, grupy powstanców. Rycina pochodzi ze zbiorów zmarłego w 2010 roku kolekcjonera Zygmunta
Stankiewicza, wieloletniego dyrektora Muzeum Polskiego w Rapperswil oraz właściciela prywatnego Polskiego M

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Henry de Montaut
ok. 1830–1900