• Opis
  • 13.
Henryk Stażewski
1894 Warszawa – 1988 tamże
Kompozycja, 1953

relief, akryl, płyta pilśniowa, sklejka, 50 × 50 cm
sygn.. Na odwrocie: H. Stażewski |1953 [sygnatura antydatowana w latach 70/80. XX wieku]

POCHODZENIE:
– kolekcja prywatna, Łódź (bezpośredni dar od artysty)

„Nieskończona wielość i wielorakość kształtów widzianych bezustannie i niezauważonych – wielość różnych struktur materii itd., inspiruje artystę do szukania porządku w chaosie i uproszczenia przez sprowadzanie do kształtów geometrycznych. (…)

Sztuka zawiera w sobie cechy magicznego działania. Z jednej strony narzuca widzowi, że to co widzialne należy dopełnić tym co niewidzialne. Poza tym nosimy w sobie imaginacyjne powiązania. Gdy znajdujemy się na ulicy, czy chodzimy po mieszkaniu, wszystko dookoła – to cofa się – ucieka – to występuje naprzód – schodzi na boki itp. Dla nas zwykły widok staje się niezwykłym.”
Henryk Stażewski, „Sztuka” 4/84

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 200 000 - 250 000 zł
Cena wywoławcza: 180 000 zł
Henryk Stażewski
1894 Warszawa – 1988 tamże
Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach 1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok, Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił się z P. Mondrianem, Th. van Doesburgiem oraz M. Seuphorem. Jest uważany za jednego z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. Kompozycje jego autorstwa charakteryzują się statycznością, oraz kontrastowym doborem barw. Jego prace pojawiały się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.