• Opis
  • 142.
Ikona - Chrystus Pantokrator, pocz. XX w

tempera, deska, srebrna koszulka, 21 x 18 cm

Cena wywoławcza: 1 100 zł