• Opis
  • 167.
Ikona czteropolowa Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, drewno, 50 × 40 cm,
w czterech kwaterach wizerunki:
Chrystusa z Aniołami, Św. Mikołaja,
Św. Jerzego oraz Św. Barbary, centralnie
Chrystus Ukrzyżowany, w ramionach
„krzyża”: Bóg Ojciec, Matka Boska
Kazańska i Matka Boska Znamienije

Cena wywoławcza: 2 000 zł