• Opis
  • 168.
Ikona czteropolowa, Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, deska, 53,5 × 46,5 cm
w czterech kwaterach wizerunki:
Św. Symeona, Św. Mikołaja, Św. Antoniego,
Św. Fiodosija Pieczerskiego, centralnie
Ukrzyżowany Chrystus, powyżej Bóg Ojciec

Cena wywoławcza: 2 600 zł