• Opis
  • 75.
Ikona Stauroteka

Rosja centralna, pocz. XIX w.

Tempera, deska, wym. 45 × 37,3 cm w części centralnej, we wgłębieniach, 2 drewniane krucyfiksy. Pomiędzy nimi schematyczne przedstawienie Jerozolimy, powyżej Bóg Ojciec, niżej atrybut śmierci Adama, czaszka. Po prawej stronie wyobrażenie św. Longina i Jana Apostoła, po lewej grupa opłakująca z Marią i Marią Magdaleną. U góry sceny Zdjęcia z krzyża
oraz Złożenia do grobu; stan zachowania dobry, niewielkie nadpalenia warstwy
malarskiej

Cena wywoławcza: 3 600 zł