• Opis
  • 77.
Ikona wielopolowa

Rosja, XIX w.

Tempera, deska, tło częściowo złocone; wym. 35,5 × 31 cm w części centralnej przedstawienia
Wniebowstąpienia Chrystusa oraz Zstąpienia Chrystusa do grobu, dookoła 12 przedstawień najważniejszych świąt cerkiewnych; niewielkie spękania, brak szpongów

Cena wywoławcza: 2 400 zł