• Opis
  • 165.
Ikona ze Świętymi Męczennikami Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, deska cyprysowa, wizerunki
patronów związków małżeńskich –
Świętych Samona, Gurija i Awiwa,
11 × 9 cm

Cena wywoławcza: 700 zł