• Opis
  • 1.
<<
Ilja Jefimowicz Riepin
1844 - 1930
Po bitwie pod Korsuniem, 1891 r.

akwarela, papier, 47 × 87 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. po prawej cyrylicą: I. Riepin/1891

Obraz ukazuje prawdopodobnie scenę z czasu powstania Chmielnickiego w l. 1648–1657. Na pierwszym planie, z prawej strony, przedstawiona jest grupa ucztujących zaporożców, przyglądających się wyobrażonemu po lewej stronie, na drugim planie, polskiemu szlachcicowi ze związanymi rękami. Nie można wykluczyć, że jest to postać jednego z hetmanów wziętych do niewoli w bitwie pod Korsuniem 28 maja 1648 r., hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego lub hetmana polnego Marcina Kalinowskiego. Charakterystyczne przedstawienie oczu wskazuje na Kalinowskiego, który cierpiał na poważną wadę wzroku. Tematy kozackie są częste w twórczości Riepina. Jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest obraz przedstawiający zaporożców piszących list do sułtana tureckiego, który powstał w l. 1880–1891. Prace nad obrazem poprzedzał liczne szkice akwarelowe. Prezentowany na aukcji obraz powstał w roku 1891, a więc w okresie szczególnego zainteresowania artysty tematyką kozacką. Dynamiczna kompozycja, po mistrzowsku przedstawione fizjonomie kozaków wskazują, że jest to zapewne studium do nieznanego, zaginionego, bądź nienamalowanego, dużego obrazu olejnego.

Do obrazu dołączona opinia konserwatorska prof. Dariusza Markowskiego

Cena wywoławcza: 430 000 zł
Ilja Jefimowicz Riepin
1844 - 1930