• Opis
  • 39.
Irena Weiss zw. Aneri
1888 Łódź - 1981 Kraków
Akt leżącej kobiety – Problem, ok. 1916

olej, tektura, 64,5 × 94,5 cm
sygn. p. d.: A. NERI.
na odwrocie u góry w prawym narożu odręczny napis autorski w polu ujętym liniami: Problem/Aneri oraz nalepka z TPSP w Krakowie z numerem 0693 z autorem A. Neri, tytułem Problem, techniką olej, ceną 400 K

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 15 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 11 000 zł
Irena Weiss zw. Aneri
1888 Łódź - 1981 Kraków