• Opis
  • 28.
Irena Weiss zw. Aneri
1888 Łódź - 1981 Kraków
Modelka – Akt

olej, tektura, 47 × 63 cm
sygn. l. śr: aneri
na odwrocie napis autorski ołówkiem:
Aneri Modelka -akt
na odwrocie pieczęć magazynu
przyborów malarskich R. Aleksandrowicza
w Krakowie

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 15 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Irena Weiss zw. Aneri
1888 Łódź - 1981 Kraków