• Opis
  • 61.
Irena Weiss zw. Aneri
1888 Łódź - 1981 Kraków
Pejzażysta – Wojciech Weiss malujący, 1935 r.

olej, płótno, 49 × 65,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Aneri/1935

na odwrocie cztery nalepki:
- nalepka wystawowa z 1936 z opisem pracy i numerem 38915;
- nalepka z odręcznym napisem: Aneri, Pejzażysta olej.;
- nalepka wystawowa z nr 360;
- nalepka wystawowa z Miejskiego Ośrodka Kultury-Zamek,
Galeria Sztuki-Zamek, Sucha Beskidzka z tytułem:
Pejzażysta W. Weiss malujący;
na odwrocie na płótnie nr: 4.
* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 5 500 zł
Irena Weiss zw. Aneri
1888 Łódź - 1981 Kraków