• Opis
  • 112.
Jacek Fedorowicz
ur. 1937 Gdynia
Sol-solarium, 1984 r.

technika mieszana, papier, 30,5 × 48,5 cm
sygn. i dat. p. d. ołówkiem: Fedorowicz 84
p. d.: 90185 PAMIETAJ O NAS PRZEZ NASTĘPNE 30 LAT CO NAJMNIEJ ADAM/
Celinka Wiesia/Kasia Andrzej

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 000 - 2 500 zł
Cena wywoławcza: 1 300 zł
Jacek Fedorowicz
ur. 1937 Gdynia