• Opis
  • Informacje o autorze
  • 31.
Jacek Malczewski
1854 Radom - 1929 Kraków
Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka

olej, tektura malarska, 70 × 97 cm
sygn. p. d.: J.Malczewski

Prezentowany obraz Jacka Malczewskiego ukazuje postać świętej Agnieszki, patronki rodzącej się do życia wiosny. Jest on malarską wizją ludowych powiedzeń „Na świętą Agnieszkę – wychodzi woda na ścieżkę”, „Agnieszka łaskawa – puszcza skowronka z rękawa” i może najpopularniejszego z nich „Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka”. Religijna tematyka nabiera tu dramatycznej ekspresji. Święta jest przedstawiona w lekkim odzieniu, w przeddzień zbliżającej się wiosny, wśród roztopów na polach, opierającą się o wiejska zagrodę i całującą skowronka na pożegnanie. Ten mały szary ptaszek, to jeden z pierwszych zwiastunów zbliżającej się wiosny, symbol radości i powrotu życia w przyrodzie. Analogiczne prace Jacka Malczewskiego, malowane na początku lat 20. XX wieku, znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

Dodatkowe zdjecia:
Jacek Malczewski, Święta Agnieszka (Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie)
Jacek Malczewski, Święta Agnieszka 2 (Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie)
Jacek Malczewski, Święta Agnieszka (Ze zbiorów Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni)

Estymacja: 250 000 - 280 000 zł
Cena wywoławcza: 200 000 zł
Jacek Malczewski
1854 Radom - 1929 Kraków

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897-1900 oraz 1910-1921 piastował stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, często nie wolne od symboliki i alegorii.