• Opis
  • 27.
Jacek Sempoliński
1927-2012
Nieborów, sterta, 1998 r.

pastel, papier, 41 x 29 cm, sygn., dat. i opisany na odwrocie: Jacek Sempoliński, kwiecień 98/Nieborów, sterta/Panu Profesorowi Borkowskiemu z wdzięcznością i podziwem/J. sempoliński/2.VI.98

Estymacja: 2 500 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 2 000 zł
Jacek Sempoliński
1927-2012
W czasie wojny uczył się w Warszawie malarstwa w konspiracyjnej szkole im. K. Krzyżanowskiego. W 1951 skończył warszawską ASP, dyplom otrzymał w 1956. Był profesorem na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii. Był również eseistą, krytykiem sztuki, scenografem. Był współautorem polichromii na kamieniczkach Rynku Starego Miasta w Warszawie. Laureat jednej z głównych nagród Podczas legendarnej wystawy w Arsenale (1955). W 1977 otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa. Prace w kolekcjach muzealnych, m.in.: Muzeum Narodowe w Warszawie, Kielcach, ASP w Warszawie. Monograficzną wystawę artysty zaprezentowała warszawska Zachęta w 2002 r. Od lat 60. łączył motywy zaczerpnięte ze studiów pejzażu i architektury z rozwiązaniami kolorystycznymi i fakturowymi bliskimi abstrakcji aluzyjnej (cykle Łysica, Wiązy w Mąchocicach). W latach 70. skupiał uwagę na wyabstrahowanych problemach koloru, światła, przestrzeni malarskiej, faktury, dla których wszakże natura nadal pozostaje czytelnym punktem wyjścia (cykle Światło i mrok, Łąka - zachód słońca, Studium przestrzeni).