S
Jacek Sztuka
ur. 1976
Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1996-2001) na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia oraz w pra?cowni rysunku prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. Pobyt na stypendium w Akademie der Bildende Künste w Norymberdze w pracowni malarstwa prof. Johannesa Grützke w 1999/2000. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodziń?skiego w 2001 roku. Wybrane nagrody: Grand Prix XXII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2008, Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców za Rok 2008, Główna Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w III Ogólnopolskim Konkursie im. Mariana Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy, MGS Częstochowa 2007, Grand Prix Homo Quadratus Ostroviensis 2006, Główna Nagroda Prezydenta Miasta Radomia w V Triennale Autoportretu, Radom 2006. Dwukrotne Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy w 2005/2007 r. Członek ZPAP i BVBK. Habilitacja w specjalności malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2006 roku. Autor 20 wystaw indywidualnych. Udział w ponad 80 wystawach zbiorowych, krajowych i zagranicznych.
Obecnie w ofercie: