• Opis
  • 6.
Jakub Ciężki
ur. 1979
Bez tytułu, 2016

emalia akrylowa, sklejka, 100 x 80 cm, sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAKUB CIĘŻKI | BEZ TYTUŁU | 2016'

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 7 500 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 5 000 zł
Jakub Ciężki
ur. 1979
W latach 1988-2003 studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego. Malarz, zafascynowany małą architekturą i realistycznymi abstrakcjami. Otrzymał stypendium Ministra Kultury „Młoda Polska 2013”. Laureat Grand Prix w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch w Warszawie (2004) oraz Grand Prix 40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2011”. Jego prace zostały sprzedane w londyńskim Domu Aukcyjnym Sotheby’s (listopad 2014). Pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą.