• Opis
  • 9.
Jan Berdyszak
1934 Zawory – 2014 Poznań
Kompozycja kół, 1963

olej, płyta, 43 × 15,5 cm,
sygnowany i opisany z tyłu: JAN|BER|DYSZ|AK |1963 |KOMPOZYCJA KÓŁ |olej

„To założenie kompozycyjne spiętrzonych nad sobą kół, nie posiadające analogii w sztuce europejskiej, prowadzi do skojarzeń ze sztuką tantryczną. […] Berdyszak nawiązuje zawsze w swych pracach do spraw uniwersalnych, związanych z bytem człowieka i egzystencją wszechświata. W tym kontekście zagadnienie przestrzeni bezpośrednio związanej z obrazem jest ściśle sprzęgnięte z wyobrażeniem przestrzeni nieskończonej, przestrzeni warunkującej byt.”
Bożena Kowalska, cyt. za: Jan Berdyszak: puste = prawie wszystko, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2019, s. 117

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 15 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Jan Berdyszak
1934 Zawory – 2014 Poznań