• Opis
  • 6.
Jan Ciągliński
1858 Warszawa - 1913 Petersburg
Pejzaż

olej, sklejka, 13 x 17,5 cm, sygn.p.d.: JCiągliński

Cena wywoławcza: 7 500 zł
Jan Ciągliński
1858 Warszawa - 1913 Petersburg
Od 1877 roku uczęszczał do warszawskiej Klasy Rysunkowej W.Gersona. Następnie kontynuował naukę w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu u Pawła Czistiakowa. Po zakończeniu studiów, rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni. Tytuł profesora uzyskał w 1912 roku. Aktywnie angażował się w życie artystyczne Petersburga. Działał w grupie artystycznej „Mir iskusstwa” oraz uczestniczył w życiu polskich i rosyjskich środowisk artystycznych.
Tworzył w duchu impresjonizmu. Z licznych podróży artystycznych na Południe Europy i Bliski Wschód przywoził tematy do swoich obrazów. Tworzył pejzaże, portrety oraz sceny rodzajowe inspirowane orientalną kulturą. Za swoją twórczość artystyczną został uhonorowany orderem św. Stanisława drugiej klasy z hasłem „PREMIANDO INCITAT” oraz orderem św. Anny drugiej klasy. Przez Rosjan uważany za pierwszego rosyjskiego impresjonistę.