• Opis
  • 53.
Jan Erazm Kotowski
1885 Opatkowiczki k. Pińczowa - 1960 Milanówek
Zaprzęg z woźnicą, 1906 r.

olej, płótno, 49 × 98 cm, sygn. i dat. p.d.: 1906 J. Kotowski

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 16 000 zł
Cena wywoławcza: 8 500 zł
Jan Erazm Kotowski
1885 Opatkowiczki k. Pińczowa - 1960 Milanówek