• Opis
  • 18.
Jan Konarski
1850-1918
Przejażdżka

olej, płótno, 26 × 35 cm
sygn. u dołu: Jkonarski

Estymacja: 18 000 - 22 000 zł
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Jan Konarski
1850-1918
Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być może malarz sygnujący swoje dzieła nazwiskiem ?J.Konarski? to Franciszek Bujakiewicz (ur.1856 ? zm.w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.