• Opis
  • 103.
Jan Konarski
1850-1918
W galopie

olej, płótno, 26 x 33 cm
sygn. p. d.: JKonarski

Cena wywoławcza: 15 000 zł
Jan Konarski
1850-1918
Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być może malarz sygnujący swoje dzieła nazwiskiem ?J.Konarski? to Franciszek Bujakiewicz (ur.1856 ? zm.w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.