• Opis
  • 33.
Jan Lodewyk Schuer
ok. 1698 - ?
Het Klooster Oliva

Zespół klasztoru cysterskiego w Oliwie, rycina pochodząca z dzieła J. L. Schuera Beknopte beschryving van de stadt Dantzig?, Amsterdam, 1735 r. (holenderskie wydanie kroniki Reinholda Curickego Der Stadt Danzig historische Beschreibung, Amsterdam und Dantzig 1687)
miedzioryt, 13,5 x 17 cm (odcisk płyty)

Cena wywoławcza: 320 zł
Jan Lodewyk Schuer
ok. 1698 - ?