• Opis
  • 45.
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa
Projekt ilustracji do bajki Złota gąska (7 i 8 strona)

gwasz, karton, 31,5 × 44,4 cm, na odwrocie adnotacja „złota gęś”

Projekt ilustracji do książki Jakuba i Wilhelma Grimm, Złota gąska, oprac. Zofii Szancerowej, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1967

Cena wywoławcza: 2 600 zł
Jan Marcin Szancer
1902 Kraków-1973 Warszawa