• Opis
  • 121.
Jan Sawka
1946 Zabrze - 2012 Nowy Jork
Projekt do książki "A book of fiction"

akwaforta, akwarela, sucha igła, papier, 47,5 × 33 cm (odcisk płyty),
51,5 × 37 cm w świetle passe-partout
w l.d. ołowkiem: E.A, w p. d.: ołówkiem: JAN SAWKA

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 900 zł
Jan Sawka
1946 Zabrze - 2012 Nowy Jork