• Opis
  • 146.
Janina Kraupe-Świderska
1921 Sosnowiec - 2016 Kraków
Stare i nowe Chiny, 1948 r.

litografia, papier, wym. komp. 28 x 42 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: J. Kraupe 1948
opis. ołówkiem l. d.: litografia „Stare i nowe Chiny” 6/12

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 400 zł
Janina Kraupe-Świderska
1921 Sosnowiec - 2016 Kraków