• Opis
  • 10.
Janina Reichert - Toth
1895 Stary Sambor - 1986 Kraków
Maska, przełom l. 50/60. XX wieku

brąz, wys. 24 cm, szer. 21 cm
Por.: Janina Reichert – Toth (1895–1985). Rzeźba, Galeria Dyląg, Kraków 2016, s. 12

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Janina Reichert - Toth
1895 Stary Sambor - 1986 Kraków