• Opis
Jankiel Adler
1895 Tuszyn k. Łodzi - 1949 Aldbourne/Anglia
Martwa natura, 1947 r.

olej, sklejka, 27 × 33 cm
sygn. p. d.: adler
Pochodzenie
– kolekcja Nathana Kocha, Galeria David, Bielefeld
– kolekcja prywatna, Polska.

„Mimo ciągłego podejmowania życiowych tematów i motywów, co ma też swoje teoretyczne uzasadnienie, Jankiel Adler swoją twórczością wykracza poza ten obszar. Sposób, w jaki przekształca te żydowskie motywy i tematy, oddala go od anegdotycznego, charakterystycznego dla tej epoki, stylu przedstawiania. I jakkolwiek nigdy nie wyzwolił się całkowicie od figuratywności, wiedział bowiem o niebezpieczeństwie zwykłego zdobnictwa tkwiącego w abstrakcji, to jednak unikał przedstawień treściowo określonych. Dlatego też jego wielkość polega przede wszystkim na tym, że nie przyłączył się do kulturowych tendencji, które w polskiej, niemieckiej i angielskiej sztuce owych czasów nie ustrzegły się zwykłej, dekoracyjnej abstrakcji. Udało mu się raczej wykrystalizować ze specyficznej swoistości polsko- żydowskiego pochodzenia humanizm, zespalający świat.”
Nehama Guralnik, Jankiel Adler, Europejski artysta w poszukiwaniu żydowskiego stylu,Dusseldorf – Kolonia – Tel Aviv – Łodź 1985, s. 277

Lokalizacja: Galeria Sztuki Dawnej w Sopocie
Cena: 46 000 zł
Jankiel Adler
1895 Tuszyn k. Łodzi - 1949 Aldbourne/Anglia