• Opis
  • 148.
Janusz Benedyktowicz
1918 Kraków ? 2001
Zestaw 5 grafik

1. Wieża Zygmuntowska, akwaforta, papier, 15 × 9 cm w świetle passe-partout,
sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyktowicz; l. d.: 24/30

2. Fragment Katedry na Wawelu, akwaforta, papier, 14 × 8,5 cm w świetle passe-parotut,
sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyktowicz; l. d.: 23/30
3. Fragment Katedry, akwaforta, papier, 14 × 8 cm w świetle passe-partout,
sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyktowicz; l. d.: 8/20
4. Norbertanki, akwaforta, papier, 15 × 14,5 cm w świetle passe- partout,
sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyktowicz; l. d.: 15/20
5. Widok na Wisłę, akwaforta, papier, 10 × 14 cm w świetle passe- partout,
sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyktowicz; l. d.: 16/20

Na odwrocie każdej z prac etykietka ze Związku Polskich Artystów Plastyków
Zakłady Artystyczne „Art” w Krakowie – Galeria Sztuki/ul. Floriańska/No 34 z opisem pracy* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 650 zł
Janusz Benedyktowicz
1918 Kraków ? 2001