Z
Janusz Zigmański
ur. 1973
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Dyplom w 1993 r. - wystawiennictwo/rzeźba. Student Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wydział Malarstwa i Rzeźby (studia niestacjonarne) w pracowni prof. Janusza Jaroszewskiego i prof. Janusza Merkela. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych.