• Opis
  • 70.
Jarosław Jarema
bez tytułu
własnoręcznie wykonana odbitka srebrowa (silver gelatine print), papier barytowy, 3/10, 28 x 33 cm
sygn. na odwrocie: JAROSŁAW JAREMA, bez tytułu, ODB. 3/10
Cena wywoławcza: 500 zł
Jarosław Jarema