• Opis
  • 12.
Jarosław Jarema
bez tytułu, 2011/2014

odbitka srebrowa [silver gelatine print], papier barytowy, 3/10, 49 x 34 cm
sygn. na odwrocie: Jarosław Jarema bez tytułu, odb. 3/10

Cena wywoławcza: 500 zł
Jarosław Jarema