• Opis
  • 16.
Jarosław Jarema
Łaźnia, 2011/2014
odbitka srebrowa (silver gelatine print), papier barytowy, 3/10, 34 x 46 cm
sygn.: JAROSŁAW JAREMA Łaźnia, ODB. 3/10
Cena wywoławcza: 500 zł
Jarosław Jarema