• Opis
  • 49.
Jarosław Skoczylas
ur. 1980
Iron Man 5, 2013

blacha stalowa, wys. 73 cm

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Jarosław Skoczylas
ur. 1980
Studiował na Wydziale Rzeźby  ASP w Warszawie w latach 2000 - 2005. W latach 2005 - 2016 pracował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, zatrudniony jako asystent w pracowni prof. R. Pietrzaka dla studentów pierwszego roku Rzeźby. Od 2007-2015 r. zatrudniony w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, w pracowni rzeźby prof. R. Pietrzaka dla studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów, na kierunku Architektura Wnętrz i Grafika. Od 2015 pracuje w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Zajmuje się rzeźbą i rysunkiem. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i zagranicą (m.in. Niemcy, Szwecja)