• Opis
  • 107.
Jean Lambert-Rucki
1888 Kraków - 1967
Stela religijna, 1951

technika mieszana, papier, 35 × 18 cm w świetle passe-partout
sygnowany, opisany i datowany p. d.: Sept./1951/croquis de/Lambert Rucki
Wystawiany:
Jean Lambert-Rucki, Villa la Fleur, 12 września – 31 grudnia 2017

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 5 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 3 800 zł
Jean Lambert-Rucki
1888 Kraków - 1967