• Opis
  • 73.
Joseph Pressmane
1904 Beresteczko- 1967 Paryż
Drzewo w moim ogrodzie w Villiers-le-Bel, 1959 r.

olej, płótno, 55 x 33 cm, sygn. i dat. p.d.: 59 J.Pressmene
Pochodzenie:
-kolekcja prywatna, Polska
-kolekcja Arona Kupfera
Lit.: Artur Winiarski, Joseph Pressmane, Mistrzowie Ecole de Paris, Warszawa 2019, nr kat. 77, repr. s. 170

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 16 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Joseph Pressmane
1904 Beresteczko- 1967 Paryż