• Opis
  • 74.
Joseph Pressmane
1904 Beresteczko- 1967 Paryż
Pejzaż

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: J.Pressmane

Wystawiany i reprodukowany:
Joseph Pressmane, Mistrzowie École de Paris”,
Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 18 maja-28 września 2019,
[katalog wystawy], tekst Artur Winiarski,, Warszawa 2019, s.142–143

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 15 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Joseph Pressmane
1904 Beresteczko- 1967 Paryż